יום ש', ז’ בטבת תשע”ט
    For English speakers  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  |  אודות  |  ארועים  |  מצגות מכנסים  |  כתבות  |  פורום פתוח  |  סטודנטים  |    
להלן סיכום ישיבת ועד האגוד
טיוטת מסמך החזון של האיגוד לעיון חברי הוועד לקראת ישיבת אספת החברים שתתקיים ביום 19.2.2013
להלן סיכום ישיבת ועד האגוד אשר התקיימה במתחם הפיקוס שבמכללת אפקה להנדסה בתל אביב.
09:36 (03/07/11) Haim Azhari
אם ברצונך להרשם, אנא פנה למזכירות האגוד (ראה פרטים באתר הבית הישן ISMBE.org.il - ניתן להגיע על ידי הקשה על הלינק מימין)
האגוד - כללי
כנסים ומפגשים
כתבות
לחברים בלבד!
פורום לשיתופי פעולה
משרות ותעסוקה
פורומים מקצועיים
פורום סטודנטים
קרנות והודעות מו"פ
עבודות גמר
קישורים
For English speakers
קבוצת "טכנולוגיות רפואיות ומדעיות" בפיסבוק
הכנס השנתי 2016