יום ש', ז’ בטבת תשע”ט
    For English speakers  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  |  אודות  |  ארועים  |  מצגות מכנסים  |  כתבות  |  פורום פתוח  |  סטודנטים  |    
הכינוס הישראלי לראולוגיהThe Israel Rheology Meetingהודעה ראשונה וקריאה להגשת תקצירים
15:23 (08/09/14) Haim Azhari

האגודה הישראלית לראולוגיה Israel Society of Rheology הכינוס הישראלי לראולוגיה The Israel Rheology Meeting פרטים נוספים ניתן לקבל באתר: www.isor.org.il או במזכירות הכינוס: isor2014@post.bgu.ac.il