יום ש', ז’ בטבת תשע”ט
    For English speakers  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  |  אודות  |  ארועים  |  מצגות מכנסים  |  כתבות  |  פורום פתוח  |  סטודנטים  |    
טיוטת מסמך החזון של האיגוד לעיון חברי הוועד לקראת ישיבת אספת החברים שתתקיים ביום 19.2.2013
21:10 (17/02/13) עידית אברהמי