יום ש', ז’ בטבת תשע”ט
    For English speakers  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  |  אודות  |  ארועים  |  מצגות מכנסים  |  כתבות  |  פורום פתוח  |  סטודנטים  |    
להלן תכתובת עם ידין דוד
18:30 (10/01/12) Haim Azhari

Haim Shalom: I'm delighted that my message reached colleagues in Israel. I've been trying for some time to get the message distributed. Since I serve as the chairman of the IFMBE/Clinical Engineering Division and conduct clinical engineering certification program in China I will be there. I wanted to promote global networking between biomedical teaching programs and clinical engineers around the world and the program in China will help to make progress on that front. I've invited Yossi to co-chair one of Clinical engineering session at the Congress and I hope he will be able to make it. I am glad that you plan on sending 3x representatives and hope that beyond the Congress there will be interest in joining some of the Clinical Engineering working groups. See the Clinical Engineering Division website at http://health.groups.yahoo.com/group/CEDGlobal/. Today the deadline for submitting full papers has expired, however, the deadline for submitting abstract (300 words) has been extended until Feb. 2, 2012. Hope to see you in China Shalom, Yadin David www.BiomedEng.com Chairman, IFMBE/CED Asst. Professor, University of Texas School of Public Health