יום ש', ז’ בטבת תשע”ט
    For English speakers  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  |  אודות  |  ארועים  |  מצגות מכנסים  |  כתבות  |  פורום פתוח  |  סטודנטים  |    
More than 135k people have viewed focused ultrasound video within first week of its posting on TEDtalk and TEDMED
11:56 (26/12/11) Haim Azhari

בס"ד We encourage you to watch this exciting video and to send the TED and TEDMED links to your family, friends and colleagues. Help turn "medicine's best kept secret" into its most widely known and available noninvasive therapy See the TEDMED presentation video and follow-up Q&A follow-up with Yoav Medan here:http://www.fusfoundation.com/tedmed