יום ש', ז’ בטבת תשע”ט
    For English speakers  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  |  אודות  |  ארועים  |  מצגות מכנסים  |  כתבות  |  פורום פתוח  |  סטודנטים  |    
הגשת התקצירים לפוסטרים לכינוס הינה באמצעות המערכת המקוונתכבכל שנה, תיערך תחרות בין הסטודנטים המעוניינים להציג את עבודתם במושב הרצאות סטודנטים. שלושת המרצים המצטיינים אשר יבחרו ע”י וועדת שופטים, יזכו בפרס כספי ותעודת הוקרהסטודנטים המעוניינים להציג את עבודתם במושב ההרצאות לסטודנטים מתבקשים לשלוח תקציר של המחקר (לפי ההנחיות מטה) כולל נושא המחקר, שמות המחברים והשתייכותםכמו כן, עליכם לציין האם תרצו להשתתף במושב ההרצאות לסטודנטיםשימו לב, את התקצירים לפוסטרים יש להגיש בשפה האנגלית לפי ההנחיות
12:35 (27/12/15) עידית אברהמי

קול קורא לסטודנטים להשתתפות בתחרות פוסטרים ובהצגתם סטודנטים יקרים שלום רב הכנס השנתי של האיגוד הישראלי להנדסה רפואית וביולוגית (ISMBE), יתקיים אי"ה השנה במרכז הקונגרסים בחיפה ביום רביעי 24.2.16. השנה יתקיים, זו השנה הרביעית ברציפות, מושב של הרצאות קצרות אשר יוצגו בו נושאים נבחרים אשר ישלחו להצגה בפוסטר. ההרצאות הקצרות תינתנה על ידי סטודנטים בנוסף להצגה הרגילה של הפוסטרים על גבי לוחות תצוגה מחוץ לאולמות ההרצאות במשך הכנס. בהרצאה זו תוכלו לחשוף את המחקר שלכם בפני באי הכנס וכן תוכלו, לקבל רעיונות, הערות וכו' מהמשתתפים. בהרצאה זו מומלץ שהמצגת תכיל עד 5 שקפים. משך ההרצאה הוא 5 דקות בדיוק. כבכל שנה, תיערך תחרות בין הסטודנטים שיציגו את עבודתם במושב זה. שלושת המרצים המצטיינים אשר יבחרו ע"י וועדת שופטים, יזכו בפרס כספי ותעודת הוקרה. סטודנטים המעוניינים להציג את עבודתם בפוסטר מתבקשים לשלוח תקציר של המחקר (על פי הפורמט המצורף) כולל נושא המחקר, שמות המחברים והשתייכותם. כמו כן עליכם לציין האם תרצו להשתתף בתחרות ההרצאות הקצרות. יש להגיש את התקצירים באתר הכנס http://bme-il.com/ תחת הלשונית "הגשת תקציר לפוסטר" עד לתאריך 7.1.16 . נשמח לראותכם בכנס. בברכה הועדה המארגנת